• Dynamiczny rozwój kultury
  • Perła Lubelszczyzny Gmina Wojsławice Perłą Lubelszczyzny
  • Gmina Wojsławice zyskała Dynamiczny rozwój, dzięki poprzedniemu wójtowi Jacekowi Semeniukowi
  • Rewitalizacja stawu
  • Kilometry dróg, chodników
  • Ratusz odbudowany

Wojsławice, dnia 07.12.2013 r.

GCK.1111-PZP-1/2013

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty na wykonanie pomnika na wydarzenie kulturalne pt. „Ludowe nuty", którego odsłonięcie nastąpi w dniu 31.08.2014 r. przed Domem Kultury
w Wojsławicach, ul. Uchańska 9.

Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 euro.
W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.12.2013 r. do godz. 18:00 wpłynęło 3 oferty.
Zamawiający na podst. art. 92 ustawy Pzp informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 1, osoby:

art. plastyk Krzysztof Grajczak

Zaoferowania cena: 43.000,00 zł.

 

Najkorzystniejsza oferta = oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ i z najniższą ceną.

 

Wojsławice, dnia 07.12.2013 r.

GCK.1111-PZP-2/2013

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty na wykonanie usługi muzycznej podczas wydarzenia kulturalnego pt. „Ludowe nuty", które odbędzie się w dniu 31.08.2014 r. placu targowym w Wojsławicach.

Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 euro.
W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.12.2013 r. do godz. 18:00 wpłynęło 3 oferty.
Zamawiający na podst. art. 92 ustawy Pzp informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 2, osoby:

Robert Łatka

Zaoferowania cena: 16.520,00 zł. 

Najkorzystniejsza oferta = oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ i z najniższą ceną.

 

Wojsławice, dnia 07.12.2013 r.

GCK.1111-PZP-3/2013

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty na wykonanie usługi ochrony ludzi i mienia podczas wydarzenia kulturalnego pt. „Ludowe nuty", które odbędzie się w dniu 31.08.2014 r. na placu targowym w Wojsławicach.

Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 euro.
W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.12.2013 r. do godz. 18:00 wpłynęło 3 oferty.
Zamawiający na podst. art. 92 ustawy Pzp informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta nr 3, firmy:

Korporacja „Laufer" Zbigniew Steć

Zaoferowania cena: 3.090,00 zł.

 

 

Najkorzystniejsza oferta = oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ i z najniższą ceną.


 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Edward Osiewicz
dodano do BIP dnia 07-12-2013 14:15:23

 

 

Wojslaw wybory slider 2

Nazywam się Jacek Semeniuk, jestem kandydatem na wójta naszej Gminy Wojsławice.

Wielu z Państwa mnie zna i pamięta. W latach 2002 - 2014 byłem wójtem trzech kadencji Samorządu Gminy Wojsławice. Nie były to czasy łatwe, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich ludzi dobrej woli (samorządowcom, mieszkańcom gminy) powoli stawaliśmy się, nowoczesną odnoszącą sukcesy gminą. Odbudowaliśmy ratusz, rekultywowaliśmy straw, wyremontowaliśmy wiele kilometrów dróg. Wojsławice stały się atrakcyjne tak bardzo, że nadano nam tytuł Perły Lubelszczyzny.Gmina Wojsławice krok po kroku stawała się ośrodkiem ponad gminnym: zakład energetyczny oraz urząd pocztowy z siedzibą w Wojsławicach obsługuje kilka gmin, także Biedronka jest jedyna na obszarze wielu sąsiadujących z nami gmin.

Czy warto zaprzepaszczać taki kapitał?

Będziemy o tym mówić w kampanii wyborczej, bądźcie z nami, na spotkaniach, na naszym kanale YT, stronie wojslaw.eu oraz w mediach społecznościowych.

 

Z poważaniem    

Jacek Semeniuk