1.Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413"Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty" we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich .
• „Sportowo-rekreacyjny festyn rodzinny dla mieszkańców" – czerwiec 2013 r.
• „Między nami sąsiadami" – Turniej Gmin – lipiec2013 r.
• „Ludowy konkurs potraw regionalnych i rzemiosła artystycznego" sierpień 2013r. 2.Fundacja Orange – program „Akademia Orange dla bibliotek"
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej