1. Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413"Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty" we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich .
• „W kręgu Wojsława" lipiec 2012 r.
• „Festiwal tradycyjnego rzemiosła i kulinariów" – sierpień2012 r.
3.Fundacja Orange – program „Akademia Orange dla bibliotek"
4. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej
5. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków Instytutu Książki. Realizacja zadania, pt.„E-Biblioteka Wojsławice – rozwój nowoczesnych technologii". Celem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (3 komputery stacjonarne z kartami bezprzewodowymi Wi-Fi i monitorami LED), umożliwiającego użytkownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojsławicach korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line. Przy zakupie 3 komputerów stacjonarnych, dwa będzie udostępnione czytelnikom, a jeden będzie służyć do obsługi bazy danych i katalogowania. Zakupione zostaną również: 3 licencje programu antywirusowego na okres trzech lat i 3 pakiety aplikacji biurowych do zakupionych komputerów.