1. Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413"Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty" we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich 2011r.
• Jarmark Nadbużański „Królewski" – lipiec 2011 r.
2. Dotacje ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
Cykl edukacyjny (6 miesięcy) dla dzieci  młodzieży „Przyroda Lubelszczyzny”
3.Fundacja Orange – program „Akademia Orange dla bibliotek"
4. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej