1.Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413"Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty" we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich .
• Festyn  „Staropolskie obyczaje" – sierpień 2010 r.
2.Fundacja Orange – program „Akademia Orange dla bibliotek". Środki finansowe na opłacenie dostępu do szerokopasmowego Internetu w Bibliotece i Kawiarence Internetowej Domu Kultury, gdzie Internet jest udostępniany za darmo. Cel darowizny: Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce
3.Festyn współfinansowany przez BOŚ
„Sowy Lubelszczyzny” lipiec 2010
4. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej