1.Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) „Program Integracji Społecznej" (PIS). Ważniejsze warsztaty i imprezy zorganizowane w ramach tego programu w 2009 roku:
• Warsztaty teatralno-muzyczne – kwiecień 2009
• Warsztaty Kuchni Regionalnej
• VIII Festiwal Piosenki Religijnej – czerwiec 2009
• I Przegląd Piosenki Świętojańskiej – lipiec 2009
• W Kręgu Wojsława – lipiec 2009
• Staropolskie Obyczaje – sierpień 2009
• Założenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej –wrzesień 2009
• Organizacja Halloween – listopad 2009
• Organizacja Andrzejek  - listopad 2009
• Organizacja Choinki – grudzień 2009
2. Festyn współfinansowany przez BOŚ
•Z Ekologią na ty  – sierpień 2009