1.Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413"Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Małe Projekty" we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Departament Koordynacji Projektów Europejskich .

Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie 80% całkowitych kosztów.

1. „Dni Wojsława” uświetni okrągłą rocznicę powstania Wojsławic (580 lat).

Całkowity koszt: 52 000,00zł. Kwota do refundacji  po realizacji projektu wyniesie 38 309,53 zł

Zadania projektu:

-Wydany zostanie album który będzie zawierał unikatowe zdjęcia z wykopalisk archeologicznych, urbanistyki i zabytków oraz wydarzeń kulturalnych jakie odbyły się sfinansowane z "Małych projektów".  W wydawnictwie znajdą się wypowiedzi władz samorządowych, archeologów, historyków, ludzi kultury, itp.
- Otwarcie wystawy „Wojsławice w rysunku i  malarstwie” - wydany zostanie folder.
- Podczas trwania "Dni Wojsława" przewidujemy dwa koncerty na placu targowym w Wojsławicach. Pierwszy w sobotę nazywa się "Zabawą Rycerską" i w niedzielę "Koncert Finałowy". Na specjalnie skonstruowanych ekranach wyświetlana będzie projekcja (scenografia multimedialna).  
-Odbędzie się rekonstrukcja oblężenia grodu Wojsława.  W inscenizacji użyte będą materiały pirotechniczne wykorzystane przez obie zwalczające się drużyny.

-Produkcja filmu - z uwagi na to, że wydarzenie będzie trwać trzy dni oraz będzie łączyć we wspólnej przestrzeni różne dziedziny ekspresji twórczej - chcemy wyprodukować film.  Film powstanie na bazie rejestracji video realizacji wszystkich zadań  "Dni Wojsława"  będą rejestrowane z dwóch kamer. Pozwoli to nam uzyskać kilkadziesiąt godzin  dokumentacji filmowej.  Materiał video zostanie poddany selekcji.   Film będzie profesjonalnie zmontowany. W efekcie końcowym film nie powinien przekroczyć 40 min i ma być dynamiczną  relacją trzydniowego wydarzenia.  Film w odróżnieniu od albumu "580 lat Wojsławic" będzie dokumentacją z przebiegu wydarzenia. Natomiast album będzie zawierał treści w chronologii historycznej od wykopalisk archeologicznych z terenu gminy Wojsławice poprzez rys historyczny, aż do czasów współczesnych poprzedzających wydarzenie "Dni Wojsława".


2. „Ludowe Nuty”
Całkowity koszt: 62 0
32,20 zł. Kwota do refundacji  po realizacji projektu wyniesie 49 625,76 zł

Zadania projektu:

-Główne zadanie naszego projektu  to upamiętnienie muzyki ludowej i jej roli  w kształtowaniu tożsamości narodowej, kształtowaniu osobowości  etnicznych i regionalnych. Aby to uczcić zostanie wykonany pomnik i oficjalnie odsłonięty przez władze Gminy.  Pomnik  ma być wyrazistym hołdem wobec narodowego i lokalnego skarbu jakim jest muzyka ludowa i cały folklor. Będzie hołdem złożonym wielkiej rzeszy anonimowych muzykantów i kompozytorów, których wielowiekowa praca nie powinna być zapomniana.

Pomnik pod nazwą „Ludowe nuty” to postacie basisty, bębnisty, skrzypka i klarnecisty. Postacie będą  naturalnej wielkości i ustawione na  czterech  pół metrowych cokołach nad poziomem ziemi. Pomnik będzie usytuowany na głównej ulicy Wojsławic.

- Na placu targowym  orkiestra dęta wykona koncert dla wszystkich zgromadzonych. Po oficjalnych przemówieniach na scenie odbędzie się koncert  muzyki (tradycyjnej) zespołów i kapel ludowych z gminy Wojsławice jak i zaproszonych muzykantów z obszaru LGD "Ziemia Chełmska". Koncert trwać będzie 2 godziny. Zaraz po tym odbędzie się koncert zespołów grających współczesną muzykę rozrywkową (muzyka w stylu disco-polo, którą określa się często jako współczesną muzykę ludową) zał. nr 10. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do godziny 02:00 dnia następnego.