• Budżet…………………………….........355 050,00 
 • Dotacja z BN……………………….......2 124,00
 • Odsetki bankowe…………………......177,59
 • Wsparcie BS Wojsławice…………….500,00
 • Wynajem Sali ……………………….....8 605,00
 • Wynajem Sali ……………………….....5 640,00
 • Dotacja z ORANGE ……………….......4 341,99
 • Sponsoring Dożynki ………………....2 200,00
 • Wpłata za ksero……………………….138,50
 • Wpłaty za Turniej Gmin ……………...7 200,00
 • Wpłata z UM Lublin……………….......14 527,83
 •           razem………………………….....400 504,91