• Budżet…………………………….....327.569,00
  • Dotacja z BN………………………..1.500,00
  • Odsetki bankowe…………………..136,02
  • Wpłata BS Wojsławice…………....300,00
  • Wynajem Sali ……………………….5 740,00
  • Wynajem Sali ……………………….4 680,00
  • Wynajem Sali …...…………………..6 250,00
  • Dotacja z ORANGE ………………....1 448,44
  • Wpłata z UM Lublin………………....15 548,71
  • Wpłata za ksero……………………..128,80

                  razem…………………………363 300,97