• Budżet………………………………….........360 000,00
 • Dotacja z BN………………………………...2 815,00
 • Odsetki bankowe…………………………..178,64
 • Sponsoring dożynek……………………….4 900,00
 • Sponsoring Przeglądu Religijnego……...200,00
 • Wynajem Sali na pokazy………………….6 537,65
 • Wynajem Sali dla PGP ………………….....7 900,00
 • Dotacja BOŚ ……………………………......3 000,00
 • Dotacja z Fundacji ORANGE ………….....3 176,69
 • Wpłata z UM Lublin…………………........13 291,40
 • Odszkodowanie z PZU …………………....5 788,61
 • Pozostałe …………………………………...654,26

                        razem…………………………408 442.25