• Budżet …………………….....................382 041,27
  • Dotacja z BN………………………..........700,00
  • Odsetki bankowe………………............309,36
  • Sponsoring dożynek……………..........10 670,00
  • Fundacja Orange……………………......1 142,42
  • Pozostały sponsoring………………….200,00
  • Wynajem Sali……………………...........10 180,00
  • PIS PPWOW………………………...........2 500,00
  • Wpłata na Jarmark  ……….................5 000,00
  • Wpłata „ Lokalni Przedsiębiorcy”…....3 150,00
  • Dotacja z FRL……………………….........4.200,00
  • Dotacja z UM Lublin…………………......830,37
  • Dotacja BOŚ………………………….......2.000,00
  • Dotacja z PZU na monitoring……….....2.600,00
  • Wpłaty na Warsztaty taneczne ………..970,00
  • Pozostałe ………………………………....735,22

                      razem………………………….427 228,64