• Budżet …………………….....................382 041,27
 • Dotacja z BN………………………..........700,00
 • Odsetki bankowe………………............309,36
 • Sponsoring dożynek……………..........10 670,00
 • Fundacja Orange……………………......1 142,42
 • Pozostały sponsoring………………….200,00
 • Wynajem Sali……………………...........10 180,00
 • PIS PPWOW………………………...........2 500,00
 • Wpłata na Jarmark  ……….................5 000,00
 • Wpłata „ Lokalni Przedsiębiorcy”…....3 150,00
 • Dotacja z FRL……………………….........4.200,00
 • Dotacja z UM Lublin…………………......830,37
 • Dotacja BOŚ………………………….......2.000,00
 • Dotacja z PZU na monitoring……….....2.600,00
 • Wpłaty na Warsztaty taneczne ………..970,00
 • Pozostałe ………………………………....735,22

                      razem………………………….427 228,64