• Budżet ……………………............424 773,65
 • Odsetki bankowe ………………..524,37
 • Sponsoring dożynek ……………1 350,00,00
 • Wynajem Sali ………………….....2 280,00
 • Dotacja BOŚ……………………....2 000,00
 • Dotacja RG………………............4 500,00
 • Sponsoring turnieju……………..630,00
 • Wpłata z P.Z.E.i R …………….....6 420,00
 • Wpłaty na warsztaty taneczne……720,00
 • Pozostałe …………………………900,0
 • PIS  PPWOW …………….............116 339,65
  razem……………………..............560 437,67