Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2014r

- 272.100,00zł

Środki zewnętrzne:

 

 1  Dotacja z biblioteki Narodowej

- 1.500,00zł

 2  Dotacja z Fundacji ORANGE

- 3.423,68zł

 3  Sponsoring Dni Wojsława

 - 1.600,00zł

 4  Wynajem Sali dla FRL

- 5.050,00zł

 5  Sponsoring  Ludowe Nuty

- 3.000.00zł

 6  Wpłaty XERO

- 234,30zł

 7  Kapitalizacja odsetek

-172,61zł

 8 Wynajem Sali (Prezentacje)

-4.283,42zł

 9 Polisa PZU (przepięcie prądu)

-1,751,74zł

 10 Małe projekty (refundacja imprez)

-87.876,74zł

                     Razem środki zewnętrze

-108.892,64zł

                     Całość

-380.992,64zł