sawin - 26.11.2006 031Halina Radomska z Nowego Majdanu, gm. Wojsławice.

Pani Halina Radomska - śpiewaczka i twórczyni ludowa wyrobów ze słomy. Występuje jako solistka ludowa i śpiewa w zespole „Majdanianki", którego jest kierownikiem. Zdobyła wielokrotnie wysokie miejsca podczas eliminacji, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich do Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W 2002 roku zajęła II miejsce w przeglądzie w Kazimierzu Dolnym - nagrodę ufundowało Radio Warszawa. Z kolei podczas Powiatowego Przeglądu Pieśni Religijno-Ludowych w Sawinie jako solistka zajęła I miejsce w 2003 roku i również I miejsce w 2005 roku. Pani Halina Radomska reprezentując województwo lubelskie w 2003 roku na XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzy nad Wisłą zajęła II miejsce w kategorii solistów. Bierze czynny udział we wszystkich imprezach, gminnych i powiatowych.

Opiekunem  jest Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach

  • dsc00323
  • majdanianki_4
  • pict0007
  • przegld w strachosawiu-20.05.2012 101
  • sawin - 26.11.2006 031
  • v przeg sawin 2007 - 25.11.2007 016
  • xii przegld w chemie-09.05.2010 010