2010-05-25 154058Szkolenie z naboru wniosków III/2013

W dniu 19.11.2013 r. o godz. 10:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej" odbyło się szkolenie dla gmin obszaru zrzeszonych w LGD z naboru wniosków w ramach działań: „Małe Projekty", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Odnowa i rozwój wsi". LGD zaraz o otrzymaniu informacji z Zarządu Województwa Lubelskiego o pozostałych środkach pieniężnych zorganizował szkolenie. W szkoleniu wziął udział Edward Osiewicz – Wicedyrektor GCK Wojsławice. W ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe Projekty – limit środków wynosi 214 843,61 zł z tego na wniosek realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach na 2014 r. – 50.000,00 zł.

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej" po nazwą:
1. Cudze chwalicie – swego nie znacie:
Zakres projektów: wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz kultywujących miejscową tradycję i kulturę – (Wojsławice)
2. Aktywni i świadomi:
Zakres projektów: spotkania, warsztaty i inne inicjatywy aktywizujące mieszkańców LGD; wydarzenia o charakterze integracyjnym
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków wynosi 200 000,00 zł
313 Odnowa i rozwój wsi – limit środków wynosi 250 000,00 zł

Konkurs dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej" po nazwą:
Gospodarni – zasoby własne motorem rozwoju: Zakres projektów: ukształtowanie lub zagospodarowanie obszarów przestrzeni publicznej
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy jest bardzo krótki:
od 25 listopada 2013 r. do 4 grudnia 2013 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej" w Chełmie,
ul. 11 Listopada 2, pokój 105, 22-100 Chełm.