• Dynamiczny rozwój kultury
 • Perła Lubelszczyzny Gmina Wojsławice Perłą Lubelszczyzny
 • Gmina Wojsławice zyskała Dynamiczny rozwój, dzięki poprzedniemu wójtowi Jacekowi Semeniukowi
 • Rewitalizacja stawu
 • Kilometry dróg, chodników
 • Ratusz odbudowany

31 lipca 2014r. na placu przy Wojsławickim Domu Kultury nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika „Ludowe Nuty”. Pomnik to postacie basisty, bębnisty, skrzypka i klarnecisty. Wstęgę przecięli: władze samorządowe
w osobach przewodnicząca RG Wojsławice Ewa Kozłowska, Wójt Gminy Jacek Semeniuk oraz przedstawiciel
Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka.

 Główne zadanie  projektu "Ludowe nuty".  to upamiętnienie muzyki ludowej i jej roli  

w kształtowaniu tożsamości narodowej, kształtowaniu osobowości  etnicznych i regionalnych. Pomnik  ma być wyrazistym hołdem wobec narodowego i lokalnego skarbu jakim jest muzyka ludowa i cały folklor. Jest hołdem złożonym wielkiej rzeszy anonimowych muzykantów i kompozytorów, których wielowiekowa praca nie powinna być zapomniana.
W Unii Europejskiej regionalizm oraz lokalne wspólnoty i kultury cieszą się względnie dużym zainteresowaniem.

Muzyka to jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. W Polsce przetrwała w swojej amatorskiej wersji tylko w niektórych rejonach kraju.  W większości obszarów wiejskich i  w miastach funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej (śpiew, akompaniament instrumentów ludowych, taniec).

Inicjatorem powstania pomnika jest dyr. GCK w Wojsławicach Wiesław Jędruszczak, który
w ubiegłym roku ogłosił przetarg na wykonawcę.

O istotnej roli wiejskich muzykantów opisuje polska literatura. W swoim  dramacie  „Wesele” Wyspiański główną scenę umieszcza w wiejskiej izbie, w której słychać dźwięki weselnej muzyki. I tak jest przez  cały czas trwania powieści. U Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” koncert Jankiela w  ma charakter patriotyczny i jest muzyczną ilustracją dziejów rozbiorowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pisarz i malarz Andrzej Bieńkowski
od 20-stu lat dokumentuje muzykę ludową – często podkreśla, że jest to muzyka wiejska. Nagrał blisko 900 godzin muzyki. Jak napisała "Gazeta Wyborcza" Bieńkowski ma  w swojej ewidencji około 700 muzykantów urodzonych w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Jego książki „Ostatni wiejscy muzykanci” oraz „Muzykanckie zdjęcia” to jedyny taki w Polsce unikatowy i bardzo skrupulatny dokument. Bieńkowski opisuje wiejskie muzykowanie na bazie wspomnień najstarszych muzykantów i innych świadków tamtych lat.

Treści o ludowych muzykantach można znaleźć we wszystkich dziedzinach polskiej kultury. Począwszy od klasycznej publicystyki poprzez różne działania animatorów kultury, a skończywszy na literaturze pięknej. Tym bardziej uzasadnia to wszelkie działania, aby pielęgnować pamięć o tych ludziach. Pomnik "Ludowe nuty" będzie wyrazem naszej pamięci o muzykantach naszego regionu, kraju i całej wspólnoty europejskiej.

Na placu targowym rozpoczął od godzinie 16:30 przegląd tradycyjnej muzyki ludowej, oraz disco-polo. Na scenie GCK wystąpili: Zespół Młodzieżowo-Ludowy, Styrta, Coral, Kapela GOK Grabowiec, Wrzos, Goodband, TRIO-Folck, Modem oraz solistki

 

 • LudoweNuty_06
 • LudoweNuty_07
 • LudoweNuty_08
 • LudoweNuty_09
 • LudoweNuty_10
 • LudoweNuty_11
 • LudoweNuty_12
 • LudoweNuty_13
 • LudoweNuty_14
 • LudoweNuty_15
 • LudoweNuty_16
 • LudoweNuty_17
 • LudoweNuty_18
 • LudoweNuty_19
 • LudoweNuty_20
 • LudoweNuty_21
 • LudoweNuty_22
 • LudoweNuty_23
 • LudoweNuty_24
 • LudoweNuty_25
 • LudoweNuty_26
 • LudoweNuty_27
 • LudoweNuty_28
 • LudoweNuty_29
 • LudoweNuty_30
 • LudoweNuty_31
 • LudoweNuty_32
 • LudoweNuty_33

Cały projekt „Ludowe Nuty” jest współfinansowany  przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżet gminy Wojsławice

 {gallery}wydrzania/Rok2014/bayle2914{/gallery}

 

Wojslaw wybory slider 2

Nazywam się Jacek Semeniuk, jestem kandydatem na wójta naszej Gminy Wojsławice.

Wielu z Państwa mnie zna i pamięta. W latach 2002 - 2014 byłem wójtem trzech kadencji Samorządu Gminy Wojsławice. Nie były to czasy łatwe, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich ludzi dobrej woli (samorządowcom, mieszkańcom gminy) powoli stawaliśmy się, nowoczesną odnoszącą sukcesy gminą. Odbudowaliśmy ratusz, rekultywowaliśmy straw, wyremontowaliśmy wiele kilometrów dróg. Wojsławice stały się atrakcyjne tak bardzo, że nadano nam tytuł Perły Lubelszczyzny.Gmina Wojsławice krok po kroku stawała się ośrodkiem ponad gminnym: zakład energetyczny oraz urząd pocztowy z siedzibą w Wojsławicach obsługuje kilka gmin, także Biedronka jest jedyna na obszarze wielu sąsiadujących z nami gmin.

Czy warto zaprzepaszczać taki kapitał?

Będziemy o tym mówić w kampanii wyborczej, bądźcie z nami, na spotkaniach, na naszym kanale YT, stronie wojslaw.eu oraz w mediach społecznościowych.

 

Z poważaniem    

Jacek Semeniuk