XI Ogólnopolski Zlot Kombatantów w Majdanie Ostrowskim

W dniu 7 lipca br. przy kaplicy w Majdanie Ostrowskim odbyły się uroczystości związane z XI Ogólnopolskim Zlotem Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego na Ziemi Chełmskiej.Na wstępnie przybyłych gości powitał Jacek Semeniuk - Wójt Gminy Wojsławice. O godz. 1500 rozpoczęła się Msza Święta Polowa przy Kaplicy Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego i Partyzantów koncelebrowana przez ks. Sławomira Surę - wikariusza Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach. Mszę Świętą uświetniła orkiestra dęta z OSP Huta. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń dla zasłużonych kombatantów i przekazanie sztandarów: Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Wojsławic pod opiekę Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach. Kolejno głos zabrał Kazimierz Stocki - Starosta Chełmski, a następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów w kaplicy pod pamiątkową tablicą poległych żołnierzy i partyzantów.

Uroczysta sesja Rady Gminy Wojsławice

 

W dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Wojsławice odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Wojsławice, w której udział wzięli radni, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Wojsławice. Po sesji o godz. 1300 rozpoczęła się uroczysta część świąteczno-noworoczna.

Ukryte talenty

W dniu 29 sierpnia br. o godz. 1700 w placówce zamiejscowej Gminnego Centrum Kultury   w Wojsławicach - Domu Kultury w Rozięcinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, pt. „Ukryte talenty". Dzieci przygotowały różne ciekawe rzeczy i prezentacje na konkurs między innymi: własnoręcznie zrobione książeczki, rzeźby z plasteliny, rysunki, zagrały na flecie, wyrecytowały wierszyk lub zaśpiewały.

Otwarty Turniej Szachowy

o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Wojsławicach

W dniu 13 grudnia br. o godz. 1000 w Domu Kultury w Wojsławicach odbył się Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Wojsławicach.              Celem turnieju była popularyzacja szachów jako dyscypliny rozwijającej umysł                     i promowanie pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu w atmosferze sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Organizatorami imprezy byli: Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach, Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach, Uczniowski Klub Sportowy „ARKA" przy ZSP Wojsławice, Bank Spółdzielczy w Wojsławicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Józef Majuk.

Świąteczny Festiwal Jasełek

W dniu 28 grudnia 2008 roku o godz. 1400 w kościele parafialnym
w Wojsławicach odbył się świąteczny festiwal jasełek zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach i parafię pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach.                      Na wstępie wszystkich przybyłych gości powitał Ks. kan. Zbigniew Kasprzyk - proboszcz parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach. Następnie odbył się przegląd jasełek, w którym zaprezentowały się kolejno dzieci: z Filialnej Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim, Filialnej Szkoły Podstawowej w Hucie i Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach.

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

W dniach 28 i 29 października 2008 r. w Domu Kultury w Wojsławicach odbyło się „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym" przeprowadzone przez Lubelską Izbę Rolniczą Oddział Chełm
i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatura Chełm.
W pierwszym dniu odbyło się szkolenia obejmujące następujące tematy: