„Noworoczne Świętowanie"

W dniu 5 stycznia 2011 r. o godz. 1400 w Domu Kultury w Wojsławicach odbyło się widowisko karnawałowe zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury. Tego samego dnia odbywała się sesja sołtysów Gminy Wojsławice, toteż po jej zakończeniu wszyscy udali się na to widowisko.

Wszystkich powitali i złożyli życzenia świąteczno-noworoczne Wójt Gminy Wojsławice - Jacek Semeniuk i Przewodnicząca Rady Gminy Wojsławice - Ewa Kozłowska. Wśród przybyłych gości byli: ks. kan. Zbigniew Kasprzyk - Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach,
ks. Sławomir Sura - wikariusz tutejszej parafii, Andrzej Czerniej - Radny Powiatu, radni Gminy Wojsławice, sołtysi, kierownicy jednostek i mieszkańcy gminy.

Część artystyczną poprowadził Wiesław Jędruszczak - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach z przedstawieniem „Jasełka" przygotowanym przez ks. Sławomira Surę. Po występie dzieci zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury: „Majdanianki" z Nowego Majdanu, „Czerwona Jarzębina" z Rozięcina pod kierownictwem Jerzego Parzymiesa, „Wesoła Rodzinka" wspólnie z „Towarzystwem dla natury
i człowieka" z Lublina. Po raz pierwszy z kolędami wystąpiła Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury. Nie zabrakło również naszych milusińskich, czyli: „Głagolków", „GCK - song", „Głag - dance", „Break - dance group". To ich występy rozruszały i rozbawiły całą publiczność. Wszystkie występy były wspaniałe i spodobały się wszystkim obecnym.

Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń na Nowy 2011 Rok wszyscy wznieśli toast lampką szampana. Dla gości przygotowany był stół szwedzki.

W spotkaniu udział wzięło około 100 osób.

 • Noworoczne1
 • Noworoczne11
 • nowo10
 • nowo11
 • nowo12
 • nowo13
 • nowo14
 • nowo15
 • nowo3
 • nowo4
 • nowo5
 • nowo6
 • nowo7
 • nowo8
 • nowo9