3 Maja 2012 046W części artystycznej poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaprezentowały się działające przy Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach zespoły pod kierownictwem Jerzego Parzymiesa: „Majdanianki" z Nowego Majdanu i Młodzieżowy zespół ludowy, które wystąpiły wspólnie i osobno oraz solistka Czesława Mojsym i zespół wokalny „Mada-Bis".Na zakończenie z inscenizacją słowno-muzyczną poświęconą Bitwie o Wojsławice wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-Kolonii pod kierownictwem Olimpii Grabarczuk, Barbary Rusinek i Krzysztofa Jasiuka.