dsc00918Perła Lubelszczyzny gości Homo Faber z Lublina...

W dniu 18 czerwca 2013 r do Domu Kultury przyjechała grupa dzieci, młodzieży wraz z opiekunami z Homo Faber (jedni tłumaczą to jako: człowiek twórczy). Jest to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. Stowarzyszenie przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

Miejscem działania stowarzyszenia jest Lublin i Lubelszczyzna dlatego też postanowili odwiedzić m.in. nasz Dom Kultury. Na twarzach dzieci i młodzieży malował sie zachwyt kiedy weszli do Kawiarenki Internetowej. Nigdy nie widzieli tak kolorowego pomieszczenia dla internautów. Opiekunowie grupy, którzy odwiedzili dziesiątki Domów Kultury byli również zachwyceni. Podziwiali kolorystykę wystroju, płaskorzeźby na kominkach  i ścianach budynku. Pracownicy GCK pomogli gościom przygotować kolacje dla podopiecznych. Kolejnym etapem była gra (w podchody), w której młodzież odkrywała zabytkowe miejsca Wojsławickiego rynku. Zwiedzanie zakończyło się w Bibliotece, która mieści się w Synagodze. Dyrektor Wiesław Jędruszczak opowiedział młodzieży o działalności Gminnego Centrum Kultury. Skomentował osiągnięcia Wojsławickich twórców i animatorów kultury, których wyjątkowa działalność zaowocowała zdobyciem przez Gminę Wojsławice tytułu „Perły Lubelszczyzny". Zaprosił również gości na najbliższe wydarzenie kulturalne organizowane przez GCK. Kierownictwo Homo Faber przyjęło zaproszenie. Dodatkowo powstał zarys współpracy na przyszłość. W roku 2014 Wojsławice będą obchodzić okrągłą rocznicę powstania (580 lat). Z tego też powodu       W. Jędruszczak złożył w Urzędzie Marszałkowskim projekt pt: „Dni Wojsława". Wydarzenie to upamiętni rocznicę i będzie trwać trzy dni. O szczegółach przedsięwzięcia poinformujemy was po zatwierdzeniu wniosku przez UM w Lublinie.

  • dsc00899
  • dsc00903
  • dsc00907
  • dsc00911
  • dsc00912
  • dsc00913
  • dsc00915
  • dsc00918