turniej gmin-14.07.2013 111Turniej Gmin
,,Między nami sąsiadami"
14.07.2013r

 W klasyfikacji ogólnej Wojsławice zdobyły 79 punktów. Taki wynik zapewnił bezapelacyjne zwycięstwo. Drugie miejsce zajęła gmina Żmudź z wynikiem 59 punktów. Trzeci wynik uzyskała gmina Kamień - 57 punktów. Tylko o jeden punkt mniej zdobyła gmina Dubienka. W dalszej kolejności w punktacji ogólnej: Dorohusk i Leśniowice uzyskały po 49 punktów, a Białopole 44. W prezentacji dorobku kulturalnego, sędziowie(z każdej gminy jeden) nie mieli wątpliwości. To co zaprezentowali na scenie podopieczni Magdaleny Wicińskiej (animator kultury GCK) i Wiesława Jędruszczaka (dyr. GCK) wywołało zachwyt publiczności i długie gorące owacje. Na scenie wystąpiło ponad 20 osób w jednym 15-minutowym spektaklu muzycznym. Spektakl łączył w sobie tradycję i współczesność. Artyści z GCK otrzymali od sędziów najwyższą notę. Następne dyscypliny pod patronatem GCK to prezentacja gminy i wystawa na konkurs malarski którego tematem była ,,Martwa natura". Za obie otrzymaliśmy najwyższą ilość punktów.

piknik rodzinny-06.07.2013 49W dniu 06.07.2013r. na terenie Gminnego Centrum Kultury w Wojsławicach Wójt Gminy Wojsławice, Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach we współpracy z Stowarzyszeniem na Rzecz Dziedzictwa, Rozwoju i Integracji  Społecznej Wojsławic i Gminy Wojsławice „Szansa" zaprosiło mieszkańców naszej gminy na ,,Piknik Rodzinny" - imprezę integracyjną dla całych rodzin - dzieci i dorosłych. Aktywizacja wszystkich uczestników spotkania dokonała się poprzez liczne gry, zabawy, konkursy i zawody. Do dyspozycji dzieci było stanowisko plastyczne, stanowisko wizażu, istniała możliwość lepienia pierogów, łowienia rybek, robienia przeogromnych bań mydlanych oraz spróbowania swojej sprawności fizycznej.

dsc00918Perła Lubelszczyzny gości Homo Faber z Lublina...

W dniu 18 czerwca 2013 r do Domu Kultury przyjechała grupa dzieci, młodzieży wraz z opiekunami z Homo Faber (jedni tłumaczą to jako: człowiek twórczy). Jest to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. Stowarzyszenie przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

zawody straackie-16.06.2013 249 W upalne niedzielne popołudnie 16 czerwca 2013 r. o godz. 1400 rozpoczęły się - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze na stadionie sportowym w Wojsławicach. W zawodach wzięło udział 9 drużyn i rozegrano je w dwóch konkurencjach tj. ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami. Sędziował zespół sędziowski Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pod kierownictwem mł. bryg. Zbigniewa Praźniewskiego. Kolejność uzyskanych lokat w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Sportowo-rekreacyjny festyn rodzinny dla mieszkańców Gminy Wojsławice. Wydarzenie dofinansowane ze środków unijnych.

festyn rodzinny-03.06.2013 55

O dofinansowanie tak  ważnej dla integracji międzypokoleniowej w naszej gminie ubiegał się Dyrektor GCK  w Wojsławicach Wiesław Jędruszczak  jeszcze w ubiegłym roku. Wniosek Dyrektora pozytywnie zaopiniował Urząd Marszałkowski, a datę festynu wyznaczono na 3 czerwca 2013 r.

Imprezę o godzinie 9:00 otworzyli  Wiesław Jędruszczak -Dyrektor GCK oraz Andrzej Czerniej - Dyrektor ZSP w Wojsławicach.  Po krótkich przemówieniach Dyrektor szkoły oraz Wice Dyrektor szkoły Pani Róża Gwarda przygotowali I część krótkiej prezentacji prymusów, laureatów przeglądów  i konkursów. Kolejnym etapem była część artystyczna w której jako pierwsze zaprezentowały się dziewczęta z zespołu wokalnego ,,Sonus" studentki z Lublina.