Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i 70 rocznicy Bitwy o Wojsławice

W dniu 3 Maja 2014 roku podczas obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonych z 70 rocznicą Bitwy o Wojsławice w Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach odbyła się część artystyczna poświęcona temu wydarzeniu. Obchody rozpoczęto o godz. 1145 uroczystym przemarszem władz gminy z udziałem pocztów sztandarowych oraz mieszkańców przy akompaniamencie orkiestry dętej. Wyruszono z placu przed budynkiem ratusza do kościoła parafialnego.

 Mszę Świętą w intencji Ojczyzny o godz. 1200 koncelebrował ks. Zbigniew Kasprzyk – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach, natomiast homilię wygłosił ks. Mariusz Wiracki –wikariusz tejże parafii. Po zakończonej Mszy Św. w asyście tłumu mieszkańców i przy dźwiękach patriotycznych melodii przemaszerowano ulicami Wojsławic przed pomniki: Tadeusza Kościuszki oraz poległych uczestników bitwy pod Wojsławicami. Złożono tam wieńce i wiązanki kwiatów. Wieńce składali przedstawiciele: samorządu, organizacji kombatanckich, zakładów pracy i emerytów.Następnie odbyła się okolicznościowa akademia na sali widowiskowej Domu Kultury. W części oficjalnej przemówienie wygłosił Wójt Gminy Wojsławice – Jacek Semeniuk oraz zaproszeni goście m.in.: Waldemar Podsiadły – Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka, Elżbieta Dębiec - Z-ca Kierownika Delegatury Urzędu Marszałkowskiego reprezentującą Marszałka Województwa Lubelskiego  Krzysztofa Hetmana, Henryk Gołębiowski – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Chełmie reprezentującego Starostę Chełmskiego Pawła Ciechana. Następnie Dyrektor GCK Wiesław Jędruszczak poprowadził dalszą cześć. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie ZSP Kolonii w Wojsławicach w inscenizacji słowno- muzycznej przygotowanej przez nauczycieli Ewelinę Jabłońską, Marię Czechowską oraz Krzysztofa Jasiuka.

Na koniec Wójt podziękował wszystkim za przybycie.

 • DSC05391
 • DSC05398
 • DSC05405
 • DSC05412
 • DSC05415
 • DSC05419
 • DSC05431
 • DSC05434
 • DSC05460
 • DSC05462
 • DSC05464
 • DSC05467
 • DSC05470
 • DSC05471