31 lipca 2014r. na placu przy Wojsławickim Domu Kultury nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika „Ludowe Nuty”. Pomnik to postacie basisty, bębnisty, skrzypka i klarnecisty. Wstęgę przecięli: władze samorządowe
w osobach przewodnicząca RG Wojsławice Ewa Kozłowska, Wójt Gminy Jacek Semeniuk oraz przedstawiciel
Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka.

 Główne zadanie  projektu "Ludowe nuty".  to upamiętnienie muzyki ludowej i jej roli  

w kształtowaniu tożsamości narodowej, kształtowaniu osobowości  etnicznych i regionalnych. Pomnik  ma być wyrazistym hołdem wobec narodowego i lokalnego skarbu jakim jest muzyka ludowa i cały folklor. Jest hołdem złożonym wielkiej rzeszy anonimowych muzykantów i kompozytorów, których wielowiekowa praca nie powinna być zapomniana.
W Unii Europejskiej regionalizm oraz lokalne wspólnoty i kultury cieszą się względnie dużym zainteresowaniem.

Muzyka to jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. W Polsce przetrwała w swojej amatorskiej wersji tylko w niektórych rejonach kraju.  W większości obszarów wiejskich i  w miastach funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej (śpiew, akompaniament instrumentów ludowych, taniec).

Inicjatorem powstania pomnika jest dyr. GCK w Wojsławicach Wiesław Jędruszczak, który
w ubiegłym roku ogłosił przetarg na wykonawcę.

O istotnej roli wiejskich muzykantów opisuje polska literatura. W swoim  dramacie  „Wesele” Wyspiański główną scenę umieszcza w wiejskiej izbie, w której słychać dźwięki weselnej muzyki. I tak jest przez  cały czas trwania powieści. U Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” koncert Jankiela w  ma charakter patriotyczny i jest muzyczną ilustracją dziejów rozbiorowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pisarz i malarz Andrzej Bieńkowski
od 20-stu lat dokumentuje muzykę ludową – często podkreśla, że jest to muzyka wiejska. Nagrał blisko 900 godzin muzyki. Jak napisała "Gazeta Wyborcza" Bieńkowski ma  w swojej ewidencji około 700 muzykantów urodzonych w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Jego książki „Ostatni wiejscy muzykanci” oraz „Muzykanckie zdjęcia” to jedyny taki w Polsce unikatowy i bardzo skrupulatny dokument. Bieńkowski opisuje wiejskie muzykowanie na bazie wspomnień najstarszych muzykantów i innych świadków tamtych lat.

Treści o ludowych muzykantach można znaleźć we wszystkich dziedzinach polskiej kultury. Począwszy od klasycznej publicystyki poprzez różne działania animatorów kultury, a skończywszy na literaturze pięknej. Tym bardziej uzasadnia to wszelkie działania, aby pielęgnować pamięć o tych ludziach. Pomnik "Ludowe nuty" będzie wyrazem naszej pamięci o muzykantach naszego regionu, kraju i całej wspólnoty europejskiej.

Na placu targowym rozpoczął od godzinie 16:30 przegląd tradycyjnej muzyki ludowej, oraz disco-polo. Na scenie GCK wystąpili: Zespół Młodzieżowo-Ludowy, Styrta, Coral, Kapela GOK Grabowiec, Wrzos, Goodband, TRIO-Folck, Modem oraz solistki

 

 • LudoweNuty_06
 • LudoweNuty_07
 • LudoweNuty_08
 • LudoweNuty_09
 • LudoweNuty_10
 • LudoweNuty_11
 • LudoweNuty_12
 • LudoweNuty_13
 • LudoweNuty_14
 • LudoweNuty_15
 • LudoweNuty_16
 • LudoweNuty_17
 • LudoweNuty_18
 • LudoweNuty_19
 • LudoweNuty_20
 • LudoweNuty_21
 • LudoweNuty_22
 • LudoweNuty_23
 • LudoweNuty_24
 • LudoweNuty_25
 • LudoweNuty_26
 • LudoweNuty_27
 • LudoweNuty_28
 • LudoweNuty_29
 • LudoweNuty_30
 • LudoweNuty_31
 • LudoweNuty_32
 • LudoweNuty_33

Cały projekt „Ludowe Nuty” jest współfinansowany  przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżet gminy Wojsławice