XIII Zlot Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego w Majdanie Ostrowskim

W dniu 23 maja 2014 r. o godz. 15:30 przy kaplicy w Majdanie Ostrowskim odbyły się uroczystości kończące dwudniowy XIII Ogólnopolski Zlot Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, który na przełomie lat 1944/1945 formowany był właśnie w tamtym rejonie Polski. 25 maja 1940 roku w Majdanie Ostrowskim SS rozstrzelało 12 osób, a 100 wywieziono do Niemiec. Wymordowano całkowicie miejscową ludność żydowską. W hołdzie poległych żołnierzy i partyzantów wystawiono kaplicę z pamiątkową tablicą.

 W Niedzielę 11.05.2014r w Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej ,,Dziecięce Nutki” 2014r. W festiwalu wzięły udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z powiatu chełmskiego. Imprezę otworzył dyr. GCK w Wojsławicach Wiesław Jędruszczak. Następnie głos zabrał Sekretarz  Powiatu Chełmskiego Henryk Gołębiowski reprezentujący Pawła Ciechana Starostę Chełmskiego oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Radomska. Festiwal miał na celu promocję dziecięcej twórczości, rozwijaniu talentów estradowych młodych wykonawców, a także popularyzacji piosenki dziecięcej. W tym roku frekwencja dopisała i zgłosiło się 20-stu uczestników. 

Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
i 70 rocznicy Bitwy o Wojsławice

W dniu 3 Maja 2014 roku podczas obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonych z 70 rocznicą Bitwy o Wojsławice w Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach odbyła się część artystyczna poświęcona temu wydarzeniu. Obchody rozpoczęto o godz. 1145 uroczystym przemarszem władz gminy z udziałem pocztów sztandarowych oraz mieszkańców przy akompaniamencie orkiestry dętej. Wyruszono z placu przed budynkiem ratusza do kościoła parafialnego.

 

Wojslawice 11 listopada 2014  000896 Rocznica Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada 2014 r. w Wojsławicach odbyły się obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. O godz. 11:45 władze gminy z udziałem pocztów sztandarowych oraz mieszkańców gminy Wojsławice przy akompaniamencie orkiestry dętej wyruszyli z placu przed Ratuszem do kościoła parafialnego.

W dniu 25.04.2014r w Wojsławicach odbyło się uroczyste otwarcie ratusza. Zaproszeni goście w osobach; Poseł PR Genowefa Tokarska, Poseł RP Beata Mazurek, Wicewojewoda Lubelski - Marian Starownik, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Senator RP Józef Zając, wykonawca budowy Ratusza Firma Handbud - Wiesław Blacharski, projektant budowy Ratusza – Dariusz Nitecki, ks. proboszcz parafii Wojsławice Zbigniew Kasprzyk razem z przewodniczącą rady Gminy Ewą Kozłowską oraz wójtem Gminy Jackiem Semeniukiem przecięli wstęgę.